Telefon
731 993 641
Otevírací doba
7:00 - 17:00

Základem správně zvolené terapie je vstupní kineziologické vyšetření. Je třeba k odhalení nejen příčiny problémů, ale i jako k následné prevenci vzniku těchto obtíží. Komplexní kineziologický rozbor se skládá z krátkého odebrání anamnestických údajů, které se především týkají problému, se kterým přicházíte.


Detailní popis

Na základě vstupního vyšetření a anamnézy volím specifický postup vhodný pro danou diagnózu. K tomu používám metody manuální terapie, mobilizační techniky, techniky měkkých tkání a svalové relaxační techniky.

Dále specifické metody jako senzomotorická stimulace, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, prvky z konceptu ACT a spinální cvičení.

Využívám jógu a jógovou terapii, cvičení s velkým gymnastickým míčem, overballem či therabandy, kineziologický taping.

Postará se o Vás: Mgr. Martina Fiedlerová

Nejbližší volný termín:

https://martinatrnkova.cz/

31.7.2020

Fyzioterapie  8:00 – 9:001 volný
Fyzioterapie  9:00 – 10:001 volný
Fyzioterapie  10:00 – 11:001 volný
Kompletní kalendář